Vetenskapliga artiklar av intresse för musik och språk

cello

 

Här lägger vi upp intressanta vetenskapliga texter och länkar som berör fältet Musik och språk, ibland med en liten vägledande kommentar.

Hämta artiklar som PDF-fil:

 

Spontansång och kommunikativ identitet Jederlund 2022 689-700 Socialmedicinsk tidskrift 5 och 6/2022 689

Musical_interaction_.with_children_and_young_people Johnels et al. (2021) En litteraturöversikt om musikalisk kommunikation på tidig utvecklingsnivå.

Children’s spontaneous vocalisations during play June Countryman, Martha Gabrielb and Katherine Thompson (2016). En viktig studie som beskriver barns spontana sång och egna musikaliska uttryck.

Sing Chinese and tap Tagalog Predicting individual differences in musical and phonetic aptitude Christiner, Rüdegger & Reiterer, 2018

Teinonen, Houtilainen et al.:  Statistical learning 2009

Musical training Influences Linguistic Ablities Moreno et al 2009

Diss: Dahlbäck K. 2011 Musik och Språk, en väg in i literacy. 

Research Autism, 2011; Music therapy research rank

Trollinger, 2010; The Brain in Singing and Language

Fetal learing; a critical review. D.K James 2010

Teckeninlärning med stöd av musik? Krafft Helgesson, M 2010

Mimetic culture. Jeremy Lent 2010

MERYC2009. Abstracts

Diss:  Neural correlates of language lerning in adults:  Hultén A (2009)

Diss: Volgsten U 2009. The roots of music… 

Pelkonen, A 2008 Andraspråksinl hos tre sångerskor

Kim, Wigram, Gold. 2008 Music Therapy Joint attention

Bertilsson M, 2008  Språk genom musik

Strelvik Tiensuu, 2008  Språka genom musik

The impact of music on intelligence. Catterall_&_Rauscher 2008

Gesture Paves the Way for language. Iverson et al 2008

Klingborg. Musik och språkstimulans, 2008

 Neurosc of Music and Emotions. Kreutz Lotze 2007

Holck, U 2007  Musikterapi och spädbarnsforskning.

Musik och intelligens Ill Vet nr 4 2007

Music and language side by side in the brain, a PET study. Brown et al 2006

Slevc & Miyake 2006. Music ability and L2 ability

Pruden. The birth of Words 2006

Rytm och läsförmåga. Beryl Peters, 2006

IDS and evolution of language, De Boer et al 2005

Thiessen, Hill, Saffran, 2005. Infant-Directed Speech Facilitates

Martinell, Scherling, 2005. Grunden till läs och skrivinlärning, fonologisk träning

Holck, U 2004 Turn-taking, Brittish Journal of Music Therapy

Holck, U 2004. InteractionTheme-NJMT

Trevharthen, C Reddy, 2004

Simpson 2003. The Building Blocks of Language in Early Childhood

Masataka, N. The Onset of Language, (Primate Research Institute) 2003

Goswani et al 2002 Dyslexia rhythm..

Neurobilogy, music cognition & learning. Rauscher & Gruhn, 2002

Music and learning disabliities review 2002

MuSICA Research Notes. Wienberger, 2001

Piccirill Sciarma & Luzzi, 2000. Amusia case.

Fonseca 1999. Foreign language acquis and singing

Bandura1989. Six theories social cognition..

Crystal, D 1979  Prosodic Development

Tomas Riad Språk, musik, vers