Mora och Tyresö

 

Bild Planeten MaggiMaggi Nygårdh, musikhandledare och talpedagog började 1999 att arbeta i Mora kommun. Vartefter utvecklade hon tillsammans med kollegor i  elevhälsoteamet i kommunen arbetet med TKT,  talkommunikationsträning. Så kallade TKT-piloter utbildades vid förskolor och skolor för att arbetet med barnen skulle utvecklas vidare på enheterna. En viktig arbetsmetod utöver vanliga ”språkgrupper” var musikspråkgrupper baserade fr.a. på rytmik och trumspel. Maggi observerade hur barn med språksvårigheter ofta också hade svårt att hålla pulsen eller följa enkla rytmer med trumman. Med ökad rytmkänsla och stärkt självkänsla i lekfullt spelande förefaller även talet att få en skjuts:

”Rytmen, pulsen är viktig. Hittar vi inte rytmen då vi åker skidor kan det lätt bli en vurpa. Nu gör väl inte det så mycket kanske. Ramlar vi så reser vi oss igen. Men om det blir vurpor i språket kan det så småningom bli jobbigt med läsningen, skrivningen och talet. Man behöver hitta flytet helt enkelt.”  (Förskoletidningen, Nr 1/2007, s. 50)

Sedan 2010 arbetar Maggi vidare som talpedagog i Tyresö Tal och språkklasser och på ”Planeten”, en språkpedagogisk avdelning. Här används mycket musik och inte minst trummor. Med äldre barn (år 3-6) blir det också sång, gitarrspel och rytmpass. Här kommer noter, notvärden, puls och rytm samman, vilket gör att barnen får träna allt från tidsuppfattning, matte,  minne, uttal, lära nya ord och grammatik.