Musik och språk, ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande

Musik och språkUlf Jederlund är författare till boken Musik och Språk, ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande som kom ut första gången 2002. I januari 2012 kom boken ut i en omarbetad och utökad upplaga.

Musik och Språk är en tvärvetenskaplig bok som handlar om barns språkliga och musikaliska utveckling och om hur dessa hänger samman och påverkar varandra. Boken beskriver bland annat tidig kommunikation och språkutveckling, prosodins betydelse och musikens betydelse för lärande och hälsa.

Författaren diskuterar också musik och språk ur ett evolutionsperspektiv: Varför är vi människor så musikaliska? Hur lärde vi oss egentligen att tala? I nyskrivna avsnitt presenteras en holistisk teori om språkutveckling som sprider ljus både över hur våra tidigaste förfäder utvecklade det talade språket och om hur det lilla barnet lär sitt modersmål. Den nya upplagan av boken är tydligt vetenskapsförankrad och presenterar mycket ny och spännande forskning. Boken används idag på högskoleprogram och kurser och av yrkesverksamma pedagoger, terapeuter, musiker och språkfolk.  Den läses också av föräldrar och andra  med intresse för musik, mellanmänskligt samspel, tidig  kommunikation och språkutveckling.

 

MÅNGA PEDAGOGER, och andra, vet redan att ”Det fungerar med musik!” Min förhoppning är att boken ska stärka alla er i arbetet. Och uppmuntra ännu fler att använda musiken som verktyg för utveckling och lärande.

Författaren 

Sagt om boken:

”Klassiker!” (Liber, 2011)

”På de 264 sidorna beskriver Ulf Jederlund musikens egenvärde, ger ett evolutionsperspektiv på musik och språk, redogör för aktuell forskning inom såväl språkutveckling som neurovetenskap och ger en rad tips till hur man kan arbeta med musik i förskolan och skolan. Det är en gedigen genomgång han har gjort. Han beskriver hur forskarna tänker och drar en och annan egen slutsats utan att för den skull påstå sig komma med några entydiga sanningar”. (Helene Lumholdt, i Opsis Barnkultur, 2/2012).

”Materialet är mycket väl genomarbetat och ger en god grund för den som vill veta mer om musikens betydelse för barns språkinlärning. .. //..  Meningen Kommunikation, den ömsesidiga personliga bekräftelsen är själva meningen med livet, är inte bara poetisk utan sammanfattar författarens inställning till språkets betydelse”.  (Lasse Nohrstedt, i Förskolan 8/ 2002).

”… efter denna jeremiad över utvecklingen är det en lättnad för själen att ta del av Jederlunds framställning…// Musiken är bra för så mycket: språkinlärning, generell utveckling och lärande, socialt samspel och som terapi!” (Tore Hjerpe, i Skolledaren 11/2003).

”… det här är en bra och värdefull bok för både förskollärare, musikpedagoger och musikterapeuter. För mig fungerar den både som uppslagsbok och idébank.” (Rut Wallius, i FMS´ tidskrift Musikterapi 8/2002).

”Texten är koncis och skriven på ett personligt och medryckande sätt. Litteraturförteckningen med över hundra verk är en rik källa för den som vill läsa mer.” (Observer Sverige, Bibliotekstjänsts recension, 0213/2002).

”Den saetter på saglig vis fingeren på punkter hvor vi i Danmark sørgeligt glemmer at udnytte alle potentialer hos børnene. Bogen vil kunne bruges  af musikpaedagoger, terapeuter, paedagoger og laerere… men den vil også kunne laeses af foraeldre, der vil gøre noget specielt for deres (måske ufødte) børn” (Danmarks Biblioteks Central, DBC, 2004-01).

Säljblad Musik och språk (PDF).

Köp boken på Adlibris.