Utveckling i Bolivia

image001Under åren 2004 – 2010 var vi en grupp svenska pedagoger och musikterapeuter som tillsammans med FMS (Förbundet för musikterapi i Sverige) och ForumSyd/SIDA genomförde ett utvecklingssamarbete med yrkesverksamma pedagoger och terapeuter i Bolivia. Syftet var att etablera musikterapin som professionellt fält i Bolivia genom att bygga nätverk och starta utbildning och projekt inom området. Den löst sammansatta gruppen av intresserade yrkespersoner som vi samarbetade med från start fanns i Sucre, där de bildade nätverksgruppen GimB och samarbetade organisatoriskt med den katolska vård- och skolorganisationen Instituto Psicopedagogico som blev vår formella samarbetspartner till en början.

Som ett långsiktigt resultat av det ömsesidiga initiativet bildades senare en nationell organisation för musikterapi i Bolivia (MUSAB) och det Bolivianska nätverket av verksamma pedagoger och terapeuter är idag rikstäckande och finns i landets alla nio regioner!  Vid det Första Nationella Mötet för Musikterapi i Bolivia (mars 2009 i Sucre) var Ulf Jederlund och Maria Krafft Helgesson från FMS närvarande som hedersgäster och deltog också som föreläsare.

En Diplomado-kurs (postgraduate vidareutbildning) har genomförts på universitet i Santa Cruz och La Paz, interna fortbildningar genomförs kontinuerligt inom MUSAB och sommaren 2013 stod MUSAB och Bolivia värd för den 5:e Latinamerikanska kongressen i Musikterapi, som samlade hundratals deltagare från hela Latinamerika och den övriga spansktalande världen.  Deltog vid kongressen gjorde även Gitte Pålsson från Sverige, som har upparbetade kontakter och ett stort utbyte med Bolivia sedan många år. Gitte har deltagit i utvecklingsprojektet som inspiratör och utbildare i olika omgångar. Ulf Jederlund har arbetat som svensk projektkoordinator.

Här nedan kommer vi presentera dokumentation över projektets olika utvecklingssteg, foton, ljudklipp, video mm.

image002