The Swedish Conference on Communication, Music and Language

konferensinbjudanDatum: Stockholm 19 november 2010, Campus Konradsberg, Stockholms Universitet
Föreläsare: Steven Mithen • Colwyn Trevarthen • Jan Fagius
The Swedish Conference on Communication, Music and Language 2010 – utforskar människans kommunikativa utveckling ur ett interpersonellt musikaliskt och språkligt perspektiv!

Hemsida
Föreläsning av / Lecture by Colwyn Trevarthen 19th November 2010 (PDF)
Föreläsning av / Lecture by Jan Fagius 19th November 2010 (PDF)
Föreläsning av/Lecture by Steven Mithen 19th November 2010 (PDF)