Föreläsningar

Bros1

Här kommer öppna föreläsningar och utbildningar om musik och språk att presenteras.  Dokumentation av genomförda presentationer kommer också att finnas att ladda hem ibland.

Aktuellt:

Unga Musik i Syds konferens Sång & Språk på Kulturkvarteret i Kristianstad 2020-11-11. Ulf Jederlund:  ”Barns spontana sång, en del av språkutvecklingen”.

Föreläsningen, liksom hela konferensprogrammet kan ses här:

https://www.musikisydchannel.se/sv/extrainsatt/konferens-sang-sprak-11-nov-live/

Tidigare event i urval:

”The 10th International Conference of the Intercultural Arts Education: Arts, Skills and Future Learning”,  2018-10-12. Fakulteten för Utbildningsvetenskap, vid Helsingfors Universitet.   Ulf Jederlund, keynote speach:  ”Music and language – holistic language acquisition, through communicative musicality”

Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS årskonferens 2016, Karlstad universitet.

”Musik och inkludering. Ett fält för musikterapi och forskning”  FMS Karlstad årskonf 201604

2015-11-05 Uppsala Senioruniversitet. Föreläsningsserie nr 22, ”Språket och Människan, III”, 13.15- 14.45 :

”Musik och språk – ett holistiskt perspektiv på kommunikation och språktillägnan”

http://www.usu.se/program-forelasningsserie/

2015-11-26 Reggio Emilia konferens i Stockholm:

”Lustfylld Inkluderande Musik i Förskolan – eller bara mer exkludering? Hur olikheter, hög spontanitets- och aktivitetsgrad, annorlunda tänkande och beteende blir till resurser och inte till problem”

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/utbildningar-i-stockholm/programmet-i-stockholm/forelasningar-och-kurser/reggio-emilia-inspiration-och-barn-i-behov-av-sarskilt-stod-delaktighet-engagemang-inkludering-och-omsesidigt-beroende/

Kulturtinget, ”Kultur är Hälsa”. Regionförbundet Jämtlands läns landsting, Åre 20141002.

Livsviktigt” Hässleholm 20131107

Specialpedagogikens-dag-Ulf-Jederlund-20130320-1

Specialpedagogikens dag 2013-03-20 (hämta som PDF)

Rum för barn – forskarna berättar.  Stockholms universitet / Kulturhuset  2011-11-23               Musiken är ditt första språk!

The  Swedish Conference on Communication Music and Language, 2010-11-19:

konferensinbjudan

Föreläsning av Colwyn Trevarthen 19th November 2010 (PDF)

Föreläsning av Steven Mithen 19th November 2010 (PDF)

Föreläsning av Jan Fagius 19th November 2010 (PDF)