Texter om Musik och språk

Här följer en lista av böcker, tidskrifter och artiklar om musik och språk. Det är dels texter skrivna eller producerade av eller om Ulf Jederlund, dels texter av andra författare och forskare i urval.

Referenserna är ordnade i tidsföljd på så vis att den senast utgivna ligger högst upp i listan.

Vesterlund, M. (2015). Musikspråka i förskolan. Med musik, rytmik och rörelse. Andra omarbetade upplagan. Stockholm. Liber.

Tala med barnen om

Jederlund, U. (2013). Barn, musik och språkutveckling. I antologi: Tala med barnen. Essäer för samtal med barn. Lund. BTJ Förlag.

Lumholdt, H. (2013). Musik är vårt första språk. Reportage och intervju i temanummer Musik, sång och språk: Opsis Barnkultur. Opsis Kalopsis AB/Statens Kulturråd.

Musik och språkJederlund, U. (2011). Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Andra utökade och omarbetade upplagan. Stockholm. Liber.

Tala med barnen omJederlund, U. (2008). Tala med barnen om: Barn, musik och språkutveckling. Litteraturvägledning. Nr 5/2008. ISSN 0348-193x. Lund. BTJ Förlag.

Tidskrifter

Förskoletidningen  & Jederlund, U. (2007). Musiken är ditt första språk. Temanummer av Förskoletidningen (sju artiklar om musik och språk). 1/2007.  Solna. Förskolans Förlag.

Tidningen Familjedaghem & Jederlund, U. (2004). Barn & musik. Temanummer (nio artiklar om musik och språk). 2.2004.  Solna. Fortbildningsförlaget.

Claesdotter, A. (2003). Musik är språk. I antologi: Vägar till språket. Teori och praktik i förskolan. Stockholm. Lärarförbundets förlag. 

Klockljung, M. (2003). Rytm och rörelse stärker språket. I antologi: Vägar till språket. Teori och praktik i förskolan. Stockholm. Lärarförbundets förlag. 

Musik og SprogJederlund, U. (2003). Musik og sprok. Et utvidet perspektiv på børns sprogudvikling. Aarhus.Modtryk forlag.

Förskolan & Jederlund, U. (2002). Tema – Musik en väg till språket. Temanummer avFörskolan (tio artiklar om musik och språk). 8/2002. www.lararforbundet.se/forskolan .

Musik och SpråkJederlund, U. (2002). Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling. Stockholm. Runa Förlag.

 

 

Musik med barn

Musik med barn.  Tredje omarbetade upplagan (Red: Lindgren H. & Jederlund, U.). Skärholmen. Musiklådans förlag.

LjudlekarRikskonserter, Lindgren, H.  & Jederlund U. (1990). Ljudlekar med kropp och instrument. Andra omarbetade upplagan. Skärholmen. Musiklådans förlag.

 

 

 

Kunskapsförankrade texter om musik och språk från andra forskare och praktiker:In genom örat

Förskolan Bikupan (2013). In genom örat och ut genom handen. Att göra det hörbara synligt genom kollektivt lärande. Pedagogisk dokumentation av arbetet med musikskapande i förskolan.  Östersund. Bikupan förskola.

Riddersporre, B. & Söderman, S.  (Red.).  (2012). Musikvetenskap i förskolan.Stockholm. Natur & Kultur.

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph. D. avh. Örebro universitet.

Dahlbeck, K. (2011). Musik och språk i samverkan. En aktionsforskningsstudie i årskurs 1. Licenciat avh. Göteborgs universitet.

Communicative MusicalitySvensson, A-K. (2010). Barnet, språket och miljön. Lund. Studentlitteratur.

Malloch, S. & Trevarthen, C. (Ed.) (2009). Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship. London/New York: Oxford University Press.

Levitin, D. (2007). This is Your Brain on Music. Understanding a human obsession. London. Atlantic Books.

The Singing NeandethalsMithen, S. (2006). The Singing Neandethals. The Origins of Music, Language, Mind, and Body. London/Cambridge Mass. Harvard University Press.

Musikspråka i förskolanVesterlund, M. (2003). Musikspråka i förskolan. Med musik, rytmik och rörelse.Stockholm. Runa förlag.

Holgersen, S-E. (2002). Mening og deltagelse. Iakttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning. Ph. D. avh. Köpenhamn. Danmarks Paedagogiske Universitet/ Institut for Curriculumforskning.

Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan. Teori och metodik för språkundervisningen. Hallgren & Fallgren.

Rosvall, C. (2002). Rimsalabim. Andra omarbetade upplagan. Partille. Warne förlag.

Rosvall, C. (2001). ABC vad är D. Språklek för alla åldrar. Partille. Warne förlag.

Lyhne, E. & Madsen, M. (2001). Sådan synger børn i Danmark. Åbyhøj. Forlaget Lyren.

Uddén B. (2001). Musisk pedagogik med kunskapande barn. Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog. Ph. D. avh. Centum för Musikpedagogisk Forskning, Stockholms universitet/KMH.

Antal Lundström, I. (1996). Musikens gåva. Hur musik påverkar barns utveckling genom att stimulera inneboende resurser och ge ökad social kompetens.  Uppsala. Konsultförlaget.

Sundin, B. (1995). Barns musikaliska utveckling. Tredje omarbetade upplagan. Stockholm. Liber Utbildning.

Jernström, E. & Lindberg, S. (1995). Musiklust. Stockholm. Runa Förlag.

Knutsdotter Olofsson, B. (1992). I lekens värld. Stockholm. Almqwist & Wiksell.

Centerheim-Jogeroth, M. (1988). Vägen till språket. Liber Utbildning.

Neuman, S. & Lind, J. (1987). Musik i livets början. Andra omarbetade upplagan. Stockholm: Berghs.