Forskarantologi om musikterapi i Sverige

Musikterapi är ett fält som blir allt mer etablerat – och beforskat. I Sverige har det aldrig funnits så mycket musikterapiforskning som idag. Vi har redan flera disputerade svenska musikterapeuter, och ytterligare en rad  doktorander arbetar och studerar på universitet och högskolor runt landet. Detta medför att det finns en djup kunskapsbas inom musikterapi och inom angränsande fält som ’musik och hälsa’, ’musik och språk’ och specialpedagogik att ta del av.

I antologin ”Möten Musik Mångfald – perspektiv på musikterapi” finner du rapporter från olika verksamheter och kontexter, i teori och praktik. Genom illustrativa vinjetter och beskrivningar bjuds du in att ta del av vad musikterapi kan vara. Boken är utgiven av Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS). Redaktörer är Ingrid Hammarlund, Linn Johnels, Anna-Karin Kuuse och Anci Sandell, och Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi med mångårig erfarenhet av undervisning och forskning i musikterapi, inleder med ett förord.

Antologin består av sju delar som är tematiskt indelade. I den första delen Musikterapi, vad är det? ges en introduktion till vad musikterapi är och hur den växte fram i Sverige. Där efter följer de sex delarna: Musikterapi i hälsa- och sjukvård, Musikterapi i psykiatri och socialtjänst, Musikterapi vid funktionsnedsättning, Musik som resurs i grundskola samt Forskning i musikterapi. 

Ulf Jederlund skriver ett av de inledande kapitlen: ”Musikalitet och icke-verbal kommunikation – bärande strukturer i relationellt samspel och musikterapi”.

Antologin finns att beställa direkt från FMS, via hemsidan https://www.musikterapi.se/