• Välkommen till fältet Musik och språk!
  • Utveckling i Bolivia
  • Musikterapi
  • Föreläsningar

 

50 ÅR MED SVENSK MUSIKTERAPI – MUSIK SOM RESURS OCH BEHANDLING

Förbundet för Musikterapi i Sverige jubilerade med en stor konferens och festligheter på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, 17-19 maj 2024. Ett välfyllt program med vetenskapliga föreläsningar och seminarier, praktiknära musikterapi, kollegial … [Läs mer]

Boken Musik och Språk finns nu ute i ny uppdaterad, tredje, upplaga!

Ulf Jederlund är författare till den numer klassiska boken om Musik och Språk, som 2023 kom ut i sin tredje uppdaterade och omarbetade upplaga med ny undertitel - ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet. Boken utkom första … [Läs mer]

Musik som hopp!

Eskilstuna 8 februari 2023, 13.30 Ett offentligt samtal om musikens betydelse för utveckling av hopp kan vara särkilt aktuellt i vår oroliga samtid. Varmt Välkomna!  Medverkande:  Janice Kavander, artist, sångerska  Ulf Jederlund, musikterapeut … [Läs mer]

Spontansång och kommunikativ identitet

Den vetenskapliga tidskriften Socialmedicinsk Tidskrift utkom i november 2022 med ett temanummer med undertiteln "Musikterapi i vård och omsorg" med syfte att lyfta musikterapi som behandlande, förebyggande och främjande insats inom vård, omsorg och … [Läs mer]