• Välkommen till fältet Musik och språk!
  • Utveckling i Bolivia
  • Musikterapi
  • Föreläsningar

 

Boken Musik och Språk finns nu ute i ny uppdaterad, tredje, upplaga!

Ulf Jederlund är författare till den numer klassiska boken Musik och Språk, som 2023 kom ut i sin tredje omarbetade upplaga, med ny undertitel - ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet. Boken utkom första gången 2002, och … [Läs mer]

Musik som hopp!

Eskilstuna 8 februari 2023, 13.30 Ett offentligt samtal om musikens betydelse för utveckling av hopp kan vara särkilt aktuellt i vår oroliga samtid. Varmt Välkomna!  Medverkande:  Carin Åkesson, sång- och körpedagog, körledare   Janice … [Läs mer]

Spontansång och kommunikativ identitet

Den vetenskapliga tidskriften Socialmedicinsk Tidskrift utkom i november 2022 med ett temanummer med undertiteln "Musikterapi i vård och omsorg" med syfte att lyfta musikterapi som behandlande, förebyggande och främjande insats inom vård, omsorg och … [Läs mer]

Litteraturöversikt om musikalisk kommunikation på tidig utvecklingsnivå

Linn Johnels, musikterapeut och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, har publicerat en artikel som redogör för resultaten av en litteraturöversikt om musikterapi och musikalisk kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå. … [Läs mer]