50 ÅR MED SVENSK MUSIKTERAPI – MUSIK SOM RESURS OCH BEHANDLING

Förbundet för Musikterapi i Sverige jubilerade med en stor konferens och festligheter på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, 17-19 maj 2024.

Ett välfyllt program med vetenskapliga föreläsningar och seminarier, praktiknära musikterapi, kollegial samvaro och musikaliska aktiviteter presenterades under tre varma försommardagar.

Ulf Jederlund bidrog som en av två huvudtalare med sin keynote: ”Reflektioner kring musik, intersubjektivitet, inkludering och identitet”.

FMS 50-års konferans maj 2024 Ulf Jederlund keynote

Här kan du ta del av hela programmet:

FMS JUBILEUMSKONFERENS maj 2024