Reimers specialförskola

På avdelningen Regnbågen på Reimers specialförskola påbörjades ett utvecklingsarbete kring tidig kommunikation och musikaliskt samspel hösten 2009. Arbetet fortsätter idag (2014) på förskolans alla tre små avdelningar (4-5 barn).

Förskollärarna arbetar med musik enskilt och i grupp med barnen. Den enskilda musikstunden är fr.a. inriktad på kommunikationsutveckling och bygger på utvecklingspsykologisk och kommunikationsteoretisk grund. Arbetssättet är inspirerat av musikterapeutisk praktik.

Personalen filmar musikstunder och får regelbundet handledning i arbetet av Ulf Jederlund.