Talking twins – holistisk språkutveckling

En underbar video som blivit en klassiker. Den gör sig mycket bättre såhär i original, utan tv-reklam och vuxet larv!

Protokonversation kallar språkforskare det stadium i joller- och talspråksutvecklingen där modersmålets rytm och melodi liksom samtalets (konversationens ) turtagning, utbyten, frågor och svar redan är fullt på plats men orden ännu saknas. Den musikaliska helheten, språkets prosodi, och det känslomässiga och kontextuella innehållet behärskas fullt av barnen innan orden är på plats! Musiken kommer först…