Still Face Experiment

Still face TronickEn forskningsvideo från Ph. D. Edward Tronick vid Harvard University, USA. En riktig ”thriller” som väldigt väl visar den avgörande betydelse tidig kommunikation och anknytning spelar för barns trygghet och utveckling. Det tidiga samspelet är ickeverbalt och musikaliskt till sin natur.

http://youtu.be/apzXGEbZht0