• Välkommen till fältet Musik och språk!
  • Utveckling i Bolivia
  • Musikterapi
  • Föreläsningar

 

Tove vid pianot

En film från slutet av 90-talet då Ulf privatpraktiserade som musikterapeut i egen mottagning. Tove, sex år gammal, har inget talspråk och ett gravt rörelsehinder med spasticitet, men piano kan hon spela, driven av lusten att uttrycka sig och … [Läs mer]

Blomman

Rörelsesång och lekfullhet inspirerar och möjliggör motorisk avspänning och motorisk aktivitet, både i stora och små rörelser...   … [Läs mer]

Trumlek med imitation

Rytmkänsla, vilja och personlighet bär samspelet då orden inte riktigt finns. Förmågan att imitera är medfödd. Att leka härmnningslekar är bland det bästa som finns ... … [Läs mer]