• Välkommen till fältet Musik och språk!
  • Utveckling i Bolivia
  • Musikterapi
  • Föreläsningar

 

Musikterapi i Bolivia 4

På filmen: Sabina Serra, Ana Michel och Teresa Hedborg på musikskolan i Sucre, Jan Stenborg och Emilio Santillan på kulturskolan i Sverige. … [Läs mer]

Musikterapi i Bolivia, epilog

Som  avslutning på besöket i Sucre 2006 skrev den boliviansk-svenska projektgruppen två låtar tillsammans och gick in i en studio och spelade in. Två tagningar så var det klart, nästan  som Bob Dylan... … [Läs mer]

Tove vid pianot

En film från slutet av 90-talet då Ulf privatpraktiserade som musikterapeut i egen mottagning. Tove, sex år gammal, har inget talspråk och ett gravt rörelsehinder med spasticitet, men piano kan hon spela, driven av lusten att uttrycka sig och … [Läs mer]

Blomman

Rörelsesång och lekfullhet inspirerar och möjliggör motorisk avspänning och motorisk aktivitet, både i stora och små rörelser...   … [Läs mer]