Musikterapi i Bolivia 3

På filmen: dokumentation från ungdomscentret Nanta för gatubarn där man spelar andinsk musik fyra timmar om dagen för att motivera ungdomarna att komma och bli delaktiga och för att hålla sig borta från kriminalitet, våld och droger på gatan, och från en musikskola där man arbetar med ”biomusica”, en form av rytmik och dans som här var ett förebyggande arbete för att skapa välmående och social gemenskap bland resurssvaga barn och unga.