• Välkommen till fältet Musik och språk!
  • Utveckling i Bolivia
  • Musikterapi
  • Föreläsningar

 

Talking twins – holistisk språkutveckling

En underbar video som blivit en klassiker. Den gör sig mycket bättre såhär i original, utan tv-reklam och vuxet larv! Protokonversation kallar språkforskare det stadium i joller- och talspråksutvecklingen där modersmålets rytm och melodi liksom … [Läs mer]

Trumma marimba

En rytmisk berättelse om Spindelmannen. Improvisation av J, 4 år. … [Läs mer]

Mamma pappa

En barngrupp spelar djembes och ramsar med sin förskollärare Hernan på förskolan Solstrålen i Tensta, i norra Stockholm. … [Läs mer]

Beoyncy – tidig imitation

Härmning (imitation) är en medfödd förmåga av stor vikt för vår kommunikations- och språkutveckling. Den utvecklas tidigt och fort och på icke-verbal nivå i en samspelande och stimulerande miljö. Musikaliteten hjälper oss att synkronisera … [Läs mer]