Stockholm 19 november 2010, Campus Konradsberg, Stockholms Universitet

Steven Mithen • Colwyn Trevarthen • Jan Fagius

The Swedish Conference
on Communication, Music
and Language 2010

- utforskar människans kommunikativa utveckling ur ett
interpersonellt musikaliskt och språkligt perspektiv!

Download

Föreläsning av / Lecture by Colwyn Trevarthen 19th November 2010 (PDF)
Föreläsning av / Lecture by Jan Fagius 19th November 2010 (PDF)
Föreläsning av/Lecture by Steven Mithen 19th November 2010 (PDF)

Ulf Jederlund 2011.05

Deltagarlista / Participants (PDF)Konferensinbjudan (PDF)Conference Invitation (PDF)

Arrangörer: Stockholms Unviersitet • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm • Rett Center • Musiklådan AB