Ulf Jederlund – Musik och språk

Ulf är författare till boken  ”Musik och Språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande”. Han är en ofta anlitad föreläsare,  utbildare, konsult och handledare på området.

Ulf Jederlund har sedan mitten av nittiotalet medverkat i en rad utvecklingsarbeten inom fältet Musik och språk inom förskola, skola, på familjecentral och inom barnhabilitering och andraspråksundervisning.