Musik och språk på Holiday Club i Åre!

Ulf Jederlund föreläser om musikens betydelse för språklig, social och kognitiv utveckling ur ett förebyggande hälsoperspektiv,  på Kulturtinget med tema ”Kultur och Hälsa” på Holiday Club i  Åre, den 2 oktober 2014. Hela programmet och mer information hittar ni här:

http://www.lanskulturen.se/aktuellt/oktober-2014/110-kulturtinget-kultur-ar-halsa