”Möten Musik Mångfald” – en antologi om svensk musikterapi

Musikterapi är ett fält som blir allt mer etablerat – och beforskat. I Sverige har det aldrig funnits så mycket musikterapiforskning som idag. Vi har redan flera disputerade svenska musikterapeuter, och ytterligare en rad  doktorander arbetar och studerar på universitet och högskolor runt landet. Detta medför att det finns en djup kunskapsbas inom musikterapi och inom angränsande fält som ’musik och hälsa’, ’musik och språk’ och specialpedagogik att ta del av.

I antologin ”Möten Musik Mångfald – perspektiv på musikterapi” finner du rapporter från olika verksamheter och kontexter, i teori och praktik. Genom illustrativa vinjetter och beskrivningar bjuds du in att ta del av vad musikterapi kan vara. Ulf Jederlund är författare till ett inledande kapitel om musikalisk kommunikation. Läs mer, under fliken Böcker.