Modiga Barn i Åre

”Modiga Barn” heter ett musik- och kulturpedagogiskt utvecklingsarbete i Åre kommun som når samtliga pedagoger och förskolor i kommunen. Att stötta, se  och lyssna till barns egna uttryck och utifrån dessa utveckla samspel, lek, språk och skapande är den bärande  idén i projektet. Alla pedagoger får fortbildning och handledning inom olika kulturpedagogiska uttryck som t ex musik, dans, drama, instrumentbygge och cirkuskonst och driver så själva utvecklingsarbetet med barnen på förskolorna.  På så vis  blir resultaten bestående även när projektet avslutats. Ulf Jederlund har deltagit som föreläsare och handledare i projektet.

Videon här är en 40 minuter lång musikstund på en småbarnsavdelning. Ca 25 minuter är en helt fri improvisation där barn och vuxna tillsammans utforskar musiken! Musiklådans instrument kommer till god användning!