Utbildning om musik och språk hösten 2015

Ulf Jederlund utbildar och föreläser i höst om musik och språk kopplat till specialpedagogik i bl a Västerbotten och Norrbotten (kulturskolans, förskolans och grundskolans personal), samt som vanligt vid Centrum för Barnkulturforskning, SU.

I november finns dels en möjlighet att ta del av en öppen föreläsning vid Uppsala Senioruniversitet (5/11):

Musik och språk – ett holistiskt perspektiv på kommunikation och språktillägnan

dels en möjlighet att delta vid en

Reggio Emilia konferens i Stockholm (26/11) där musikpedagogik,  inkludering och barn i särskilda behov kommer vara innehållet i en föreläsning:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/utbildningar-i-stockholm/programmet-i-stockholm/forelasningar-och-kurser/reggio-emilia-inspiration-och-barn-i-behov-av-sarskilt-stod-delaktighet-engagemang-inkludering-och-omsesidigt-beroende/