Enskede Gårds Förskola; Gläntan

På avdelningen Gläntan tar man emot barn med grava funktionsnedsättningar och inom autismspektrum. Personalen har valt att utveckla sitt arbete runt kommunikation i form av enskilda musikstunder med barnen, byggda på lekfull  icke-verbal och musikalisk kommunikation.

Arbetssättet vilar på utvecklingspsykologisk och (tidig) kommunikations- och språkutvecklingsteoretisk grund och på musikterapeutisk praktik. Utvecklingsarbetet startade hösten 2005 och det musikterapeutiska inslaget är idag en permanent del av avdelningens arbete.

Personalen filmar sina musikstunder och får regelbunden handledning av Ulf Jederlund. Nedan två videoexempel på musikaliskt samspel på hög nivå – på tidig utvecklingsnivå.

Egna uttryck och svar

Egna uttryck och svar

Samspel med sång och härmning

Samspel med sång och härmning