Föreläsningar

Bros1

Här kommer öppna föreläsningar och utbildningar om musik och språk att presenteras.  Dokumentation av genomförda presentationer kommer också att finnas att ladda hem ibland.

Aktuellt:

Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS; årskonferens 2016 på Karlstad universitet.

”Musik och inkludering. Ett fält för musikterapi och forskning”

 FMS Karlstad årskonf 201604

 

Tidigare event:

2015-11-05 Uppsala Senioruniversitet. Föreläsningsserie nr 22, ”Språket och Människan, III”, 13.15- 14.45 :

”Musik och språk – ett holistiskt perspektiv på kommunikation och språktillägnan”

http://www.usu.se/program-forelasningsserie/

2015-11-26 Reggio Emilia konferens i Stockholm:

”Lustfylld Inkluderande Musik i Förskolan – eller bara mer exkludering? Hur olikheter, hög spontanitets- och aktivitetsgrad, annorlunda tänkande och beteende blir till resurser och inte till problem”

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/utbildningar-i-stockholm/programmet-i-stockholm/forelasningar-och-kurser/reggio-emilia-inspiration-och-barn-i-behov-av-sarskilt-stod-delaktighet-engagemang-inkludering-och-omsesidigt-beroende/

Kulturtinget, ”Kultur är Hälsa”. Regionförbundet Jämtlands läns landsting, Åre 20141002.

Livsviktigt” Hässleholm 20131107

Specialpedagogikens-dag-Ulf-Jederlund-20130320-1

Specialpedagogikens dag 2013-03-20 (hämta som PDF)

Göteborg-Fsk-program-130301-UJ-1

Musik och språk Göteborgs Universitet Fsk programmet 2013-03-01 (hämta som PDF)

 

The  Swedish Conference on Communication Music and Language, 2010-11-19:

konferensinbjudan

Föreläsning av Colwyn Trevarthen 19th November 2010 (PDF)

Föreläsning av Steven Mithen 19th November 2010 (PDF)

Föreläsning av Jan Fagius 19th November 2010 (PDF)