Modiga Barn i Åre

Modiga barn i ÅreArvsfonden beviljade medel till kulturprojektet ”Modiga Barn” i Åre kommun som startade våren 2012 med inspirationsdagar för kommunens alla pedagoger. Projektet innebär en ökad tillgång till kultur och eget skapande för ca 900 barn i åldrarna 1-9 år.

Projektet är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Åre, Åre kommun, Kulturföreningen Nysnö, Musiklådan Jämtland och Fria kulturskapare. Modiga Barn är en del av ”Kultur är hälsa”, en långsiktig satsning  i Åre  kommun som syftar till att öka livskvaliteten för alla boende i kommunen,  bland annat genom mer kultur och skapande inom kommunal verksamhet .

Projektet ger personalen nya verktyg och aktiviteterna införlivas i den vardagliga verksamheten.  Hösten 2012 gick startskottet ute i verksamheterna med musiklek, berättande, cirkus och instrumentbygge och dans på alla skolor (upp till år 3) och förskolor i kommunen. Barnen får ta del av kulturaktiviteter och lärarna får handledning så de ska kunna fortsätta att leda verksamheterna över tid också sedan projekttiden löpte ut, i december 2013.

Ulf Jederlund har varit delaktig i projektets inledning som föreläsare för alla pedagoger i kommunen och som handledare för de handledande kulturpedagogerna i Modiga Barn.

Du kan följa hela projektets utveckling och innehåll och låta dig inspireras på bloggen: http://www.arvsfondsprojekten.se/projekt/modiga-barn%20?page=3