Ulf Jederlund – en presentation

Jag har min bas i tjugo års arbete på fältet som musikhandledare och musikterapeut. Sedan millennieskiftet har jag breddat min yrkesverksamhet utanför musikens värld och idag omfattar den också handledning, utbildning, forskning och utveckling inom specialpedagogik, skolutveckling och psykoterapi (de delarna presenteras på webbplatsen för U. Jederlund AB ,  denna sida tillägnas musiken).

Efter en tidigt avhoppad kemistkarriär är jag utbildad musikhandledare (1985), musikterapeut (1990), skolhandledare (2001) och legitimerad psykoterapeut (2008). Som projekt- och företagsledare har jag en chefs- och ledarskapsutbildning i bagaget (2005). Jag jobbar idag dels i egen regi, dels som anställd vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Utöver arbete har engagemang inom folkrörelseorganisationer varit viktigt. Jag var med och byggde upp föräldranätverket Barnverket och arbetade där med organisationsutveckling och opinionsbildning kring kvalitets- och rättighetsfrågor för barn i förskola, fritidshem och skola. Inom Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS) har jag arbetat som koordinator i ett SIDA finansierat utvecklingsprojekt kring musikterapi och specialpedagogik i Bolivia.

På fritiden spelar jag i soulbandet Almost Motown eller rasar av min sista energi på fotbollsplanen, som spelare eller ungdomstränare hemma i Bagarmossen. Somrarna tillbringar jag helst med familj och vänner på skärgårdsstället som är en del av mina rötter. Resterande del finns på Södermalm.