Ulf Jederlund – en presentation

Jag har min bas i tjugo års arbete på fältet som musikhandledare och musikterapeut. Sedan millennieskiftet har jag breddat min yrkesverksamhet utanför musikens värld och idag omfattar den också handledning, utbildning, forskning och utveckling inom specialpedagogik, skolutveckling och psykoterapi .

Efter en tidigt avhoppad kemistkarriär är jag utbildad musikhandledare (1985), musikterapeut (1990), skolhandledare (2001) och legitimerad psykoterapeut (2008). Som projekt- och företagsledare har jag också en chefs- och ledarskapsutbildning i bagaget (2005). Jag jobbar idag framförallt med forskning och som lärarutbildare och handledare, anställd vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Därutöver gör jag alltjämt ett eller annat frilansjobb i privat regi, fr.a  inom fälten musik och språk, musikterapi, eller verksamhets- / skolutveckling. Det kan exempelvis röra sig om kompetensutveckling, handledning, och projektledning/-konsultation i lokalt och kommunalt utvecklingsarbete i förskola och skola.

Utöver arbete har engagemang inom folkrörelseorganisationer varit viktigt. Jag var exempelvis med och byggde upp föräldranätverket Barnverket runt millenieskiftet, och arbetade där med organisationsutveckling och opinionsbildning kring kvalitets- och rättighetsfrågor för barn i förskola, fritidshem och skola. Inom Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS) har jag arbetat som koordinator i ett SIDA finansierat utvecklingsprojekt kring musikterapi och specialpedagogik i Bolivia. Jag är ledamot av det etiska rådet inom Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM)

På fritiden spelar jag i soulbandet Almost Motown eller rasar av min sista energi på fotbollsplanen, som spelare och  ungdomstränare hemma i Bagarmossen. Stor del av sommarhalvåret tillbringar jag helst med familj och vänner på skärgårdsstället som är en del av mina rötter. Resterande del finns på Södermalm.