Skogås och Huddinge

musikspraka1På Öppna förskolorna i Skogås och Huddinge centrum har förskolepedagogen Pia Strandborn med kollegor sedan år 2003 bedrivit ett medvetet arbete för att främja föräldra-barn samspel, kommunikations- och språkutveckling i form av öppna sång- och musikstunder för barn och föräldrar i området. Verksamheten har blivit allt populärare med åren och drar nästan alltid”fulla hus”. Sångstunderna på Öppna förskolan har blivit viktiga sociala träffpunkter i området.

Ett mycket populärt inslag i verksamheten har också trumbygget i Skogås varit  – föräldrar och barn har byggt hundratals trummor tillsammans på öppna förskolan, som man efter att ha spelat på dom tillsammans i gruppen fått ta med sig hem.

Öppna förskolan är en del av familjecentralerna i Skogås och Huddinge centrum. Att observera samspel mellan barn och föräldrar i musikstunderna kan vara ett sätt att tidigt upptäcka om det kan finnas behov att ge individuellt stöd till föräldrar att utveckla samspelet med sina barn. Förskolans pedagoger samarbetar därför nära med övrig personal på familjecentralen.

Ulf Jederlund arbetade som handledare i utvecklingsarbetet under åren 2003-2006.