50 ÅR MED SVENSK MUSIKTERAPI – MUSIK SOM RESURS OCH BEHANDLING

Förbundet för Musikterapi i Sverige jubilerade med en stor konferens och festligheter på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, 17-19 maj 2024. Ett välfyllt program med vetenskapliga föreläsningar och seminarier, praktiknära musikterapi, kollegial … [Read more...]

Musik som hopp!

Eskilstuna 8 februari 2023, 13.30 Ett offentligt samtal om musikens betydelse för utveckling av hopp kan vara särkilt aktuellt i vår oroliga samtid. Varmt Välkomna!  Medverkande:  Janice Kavander, artist, sångerska  Ulf Jederlund, musikterapeut … [Read more...]

Spontansång och kommunikativ identitet

Den vetenskapliga tidskriften Socialmedicinsk Tidskrift utkom i november 2022 med ett temanummer med undertiteln "Musikterapi i vård och omsorg" med syfte att lyfta musikterapi som behandlande, förebyggande och främjande insats inom vård, omsorg och … [Read more...]

Litteraturöversikt om musikalisk kommunikation på tidig utvecklingsnivå

Linn Johnels, musikterapeut och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, har publicerat en artikel som redogör för resultaten av en litteraturöversikt om musikterapi och musikalisk kommunikation med personer på tidig utvecklingsnivå. … [Read more...]