Musik som hopp!

Eskilstuna 8 februari 2023, 13.30

Ett offentligt samtal om musikens betydelse för utveckling av hopp kan vara särkilt aktuellt i vår oroliga samtid. Varmt Välkomna! 

Medverkande: 

Janice Kavander, artist, sångerska 

Ulf Jederlund, musikterapeut , universitetslektor i Specialpedagogik, Su.

Carin Åkesson, sång- och körpedagog, körledare 

Moderator: Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare Kultur, Studieförbundet Bilda

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Plats: Eskilstuna. Stiga Sports Arena, B-hallen

Tid: Onsdag 8 februari, 13:30 – 14:15

https://folkochkultur.se/program/punkt/590