Spånga-Tensta

PictureUnder hela 1990-talet pågick ett utvecklingsarbete inom förskolan i den multikulturella stadsdelen i nordvästra Stockholm, initierat och drivet av språkpedagog Mallo Vesterlund. Mallo arbetade med barn och personal från alla Tenstas förskolor och utvecklade arbetssätt som med rytmikens och musikens hjälp stärkte grupperna socialt och underlättade språkutveckling och lärande. År 2000 startade den första ”Musikspråkförskolan” i Tensta och snart följde ytterligare förskolor efter och utvecklade sin verksamhet med olika form av musikprofilering. Arbetet har under 2000-talets första decennium permanentats på flera av förskolorna och Mallo har fortsatt sitt övergripande arbete i stadsdelen fram till 2013, både som språk- och musikpedagog och som pedagogisk handledare.

Mallo Vesterlund har under åren utbildat sig i Orff-pedagogik  (efter Carl Orffs musikpedagogiska tankar) i Finland och Österrike och hon har tillsammans med sitt nätverk av pedagoger i Tensta byggt upp en svensk Orff-förening, FOSiTS.  År 2003 kom hennes omtyckta bok ”Musikspråka i förskolan” ut, tillkommen i samarbete med Ulf Jederlund. På senare år har Mallo även genomfört olika projekt i Finland med pedagoger runt språk och kommunikation.  Idag arbetar hon som pedagogisk ledare i Sundbybergs stad med handledning och ”Musikspråka”, samt i egen regi. Ni hittar henne här:  http://www.musikspraka.se/mallo.html

Ulf Jederlund har varit delaktig i utvecklingsarbetet i Tensta som handledare och föreläsare. Han har bl a handlett personalen i utvecklingsarbetet på en av förskolorna, Solstrålen, under flera år. På Solstrålen har musik, rytmik och dans blivit en lika naturlig som viktig del av vardagen. Deras arbete har uppmärksammats bl a i URs programserie barn och språk:  http://www.ur.se/Produkter/136338-Barnet-och-orden-om-sprak-i-forskolan-Allra-forsta-spraket

Boken ”Musik och språk” är från början ett resultat av engagemanget i Spånga-Tensta, där Ulf fick ett uppdrag av stadsdelsförvaltningen att skriva en teorigrund för utvecklingsarbetet. Det blev en rapport till stadsdelen 2001;  ”Barn, musik – språk!”,  som sedan vidareutvecklades till en bok.

musikspraka3