Böcker om Musik och språk. Här hittar du böcker om musik och språk mm.

Boken Musik och Språk finns nu ute i ny uppdaterad, tredje, upplaga!

Ulf Jederlund är författare till den numer klassiska boken om Musik och Språk, som 2023 kom ut i sin tredje uppdaterade och omarbetade upplaga med ny undertitel - ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet. Boken utkom första … [Read more...]

Forskarantologi om musikterapi i Sverige

Musikterapi är ett fält som blir allt mer etablerat - och beforskat. I Sverige har det aldrig funnits så mycket musikterapiforskning som idag. Vi har redan flera disputerade svenska musikterapeuter, och ytterligare en rad  doktorander arbetar och … [Read more...]

Musikspråka i förskolan i ny omarbetad upplaga

Språkpedagog Mallo Vesterlunds uppskattade bok Musikspråka i förskolan som tillkommit som ett resultat av många års utvecklingsarbete med musik med förskolebarnen i Spånga-Tensta har kommit ut i en ny omarbetad upplaga, nu på Liber förlag. Boken … [Read more...]

Teckenkommunikation och musik

Musikterapeut och AKK-handledare Maria Krafft Helgesson har skrivit en bok om teckenkommunikation, delvis byggt på ett ickeverbalt-musikaliskt perspektiv.  Maria har bland annat arbetat länge som musikhandledare med kommunikation på tidig … [Read more...]