SAM och FMS

BROS4Här är länkar till tre organisationer inom svensk musikterapi där du finner mer information om aktuell utveckling inom musikterapi och musikterapiforskning både i Sverige och internationellt.

 

FMS,  Förbundet för musikterapi i Sverige (paraplyorganisation)

http://www.musikterapi.se/

SAM,  Sveriges akademiska musikterapeuter (humanistisk/kommunikativ/psykodynamisk mt-inriktning)

http://www.musikterapeut.se/

 RFDM, Riksföreningen för diplomerade musikterapeuter (funktionsinriktad/inlärningspsykologisk mt-inrktning)

http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html