Hjällbo

teresa8”Språk genom Musik” hette ett utvecklingsarbete som startade i Göteborgsstadsdelen Hjällbo i  Angered 2001 av förskollärare och musikpedagog Teresa Hedborg. Under en rad år arbetade Teresa med förskolans alla barngrupper som besökte hennes upplevelserum på Hjällbos bibliotek. Personalutbildningar inom förskolan och samverkansprojekt med skolor och kulturskolan kring ”storsjung” och årliga festivaler var andra delar i verksamheten. Teresas mycket uppskattade arbete med Språk genom Musik finns dokumenterat, bl a av Myndigheten för Skolutveckling i boken ”Förskolan ÄR framtidens arbetsplats” (2006). Det gjordes också filmer om utvecklingsarbetet, ett klipp visas här.

Teresa utvecklar idag sitt arbete runt musik och språk. Genom medvetet arbete med musik och språk i lustfyllda och fantasifulla miljöer har hon skapat en metod där musik upplevs och uttrycks med alla våra sinnen. Teresa arbetar gärna med mångfalds- och integrationsprojekt i förskolor och skolor och hon är också musikpedagog i arbetet med El Sistema i kulturskolan i Angered.

Ulf Jederlund har varit delaktig i utvecklingsarbetet i Hjällbo som handledare och i utbildning under de första åren. Samarbete med Teresa har fortsatt även på annat håll, bl a inom musikterapin och utvecklingsarbetet i Bolivia.

Filmproduktion: Sergio Joselovsky