Ulf Jederlund ’keynote speaker’ på Europeisk forskarkonferens

Ulf Jederlund är inbjuden att tala som en av fem huvudtalare (keynote) vid ”The 10th International Conference of the Intercultural Arts Education: Arts, Skills and Future Learning”,  den 12:e oktober 2018. Konferensen äger rum vid Fakulteten för Utbildningsvetenskap, vid Helsingfors Universitet.   

Ulfs föreläsning har titeln

Music and language – holistic language acquisition, through communicative musicality

Konferensprogrammet återfinns här:

https://www.opeosaa.fi/iciae