Ulf Jederlund är 2021 års Milledags-pristagare!

http://www.milledagen.se/vinnare

https://www.facebook.com/milledagen/

 

 

Med ödmjukhet och stor respekt vill jag tacka Milledagen för att Ni uppmärksammat mitt arbete och för att jag får ta emot Ert hedrande pris. Tack också för Ert viktiga engagemang för ett mer inkluderande samhälle!  Mvh, Ulf

Milledagen beskriver sitt arbete såhär:

”Vi tror på Ett samhälle som inkluderar istället för att exkludera. Vår ambition är att synliggöra de människor som genom sitt hårda arbete motverkar utanförskap. Vi tror att kreativitet stärker individer och samhället i sin helhet. Vi vill lyfta fram individer som fungerar som förebilder för sin omgivning. Tanken är att möjliggöra möten mellan människor av olika kön, generationer och inte minst kulturer så de kan motverka utanförskap – För sig själv och andra.”

Läs motiveringen till priset till Ulf Jederlund 2021, och mer om Milledagen på www.milledagen.se