”Språk genom musik” i Göteborg

Teresa Hedborg är förskollärare och musikpedagog och har arbetat i många år med utvecklingsarbete och språkstimulans  inom förskolan i Lärjedalen i Göteborg, inte minst i stadsdelen Hjällbo där hon startade och bedrev verksamheten Språk genom Musik. Ulf Jederlund var engagerad som handledare och utbildare i projektet under de första åren. Det här är en fin dokumentation av Teresas musik-och språk- pedagogiska arbete. Håll till godo!