Öppna föreläsningar hösten 2017

Ulf Jederlund föreläser på temat ”Holistisk språkutveckling och musik” vid nätverksträff med KörKraft, på Skeppsholmen, Stockholm 22 oktober 2017: Eric Ericson International Choral Centre. http://www.korkraft.se/events/korkrafts-natverkstraff-20-21-oktober/

Ulf Jederlund föreläser på temat ”Musik som inkluderar” på konferensen Musik för integration i Kristianstad, 16 november 2017: UNGA Musik i Syd. https://www.musikisyd.se/musik-for-integration/