Teckenkommunikation och musik

Maria K H teckenbok

Musikterapeut och AKK-handledare Maria Krafft Helgesson har skrivit en bok om teckenkommunikation, delvis byggt på ett ickeverbalt-musikaliskt perspektiv.  Maria har bland annat arbetat länge som musikhandledare med kommunikation på tidig utvecklingsnivå på Eldorado i Göteborg. Hon förenar gärna kroppsliga uttryck, tecken och musik i arbetet och menar att dessa förstärker och stöttar varandra.

”Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna” heter boken som inspirerar, engagerar och berättar om fördelarna med tecken. Vardagsnära reportage varvas med fakta och erfarenheter från personer som dagligen använder tecken i sin kommunikation.  Boken är utgiven på Hatten Förlag (2014).