Beoyncy – tidig imitation

Beyonce baby imitation thumbnailHärmning (imitation) är en medfödd förmåga av stor vikt för vår kommunikations- och språkutveckling. Den utvecklas tidigt och fort och på icke-verbal nivå i en samspelande och stimulerande miljö. Musikaliteten hjälper oss att synkronisera våra rörelser rytmiskt och att överföra känsla och mening från hört och sett till motoriska uttryck med kropp och röst (intermodal perception), här i dansens form .

 

http://www.youtube.com/watch?v=orxgu_NSwGA