Archives for augusti 2008

Att hitta egna uttryck

Kan jag leda samspelet i musiken?! Kan jag låta? Har jag en röst som hörs? I musikalisk lek  får Tilde hjälp att utforska sina möjligheter att kommunicera. Fyllt av glädje och lust när det går bra!. Också här är tempo och pedagogens lyhördhet … [Read more...]

Får man tid går det bra

En musikstund som illustrerar hur viktigt det är att hitta rätt tempo i samspelet för att turtagning ska fungera och känslan av ömsesidighet skall infinna sig i samspel på tidig utvecklingsnivå. Om du  tar det lugnt och ger tid kan du lita på att … [Read more...]