Archives for mars 2002

Tove vid pianot

En film från slutet av 90-talet då Ulf privatpraktiserade som musikterapeut i egen mottagning. Tove, sex år gammal, har inget talspråk och ett gravt rörelsehinder med spasticitet, men piano kan hon spela, driven av lusten att uttrycka sig och … [Read more...]

Blomman

Rörelsesång och lekfullhet inspirerar och möjliggör motorisk avspänning och motorisk aktivitet, både i stora och små rörelser...   … [Read more...]