Archives for maj 2024

50 ÅR MED SVENSK MUSIKTERAPI – MUSIK SOM RESURS OCH BEHANDLING

Förbundet för Musikterapi i Sverige jubilerade med en stor konferens och festligheter på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, 17-19 maj 2024. Ett välfyllt program med vetenskapliga föreläsningar och seminarier, praktiknära musikterapi, kollegial … [Read more...]