Välkommen till min hemsida Musik och språk!


Ulf Jederlund, musikterapiHär på hemsidan musikochsprak.se vill jag dels samla ihop mitt arbete från slutet av 80-talet och fram till idag runt musik och språk. Dels presentera nyheter, forskning och utveckling på området, i Sverige och internationellt. 

Webplatsen kan ses som en dokumentation av min personliga resa från praktik till teori, eller, kanske bättre, som ett exempel på hur praktik, teori och forskning kan hänga ihop, leva tillsammans och korsbefrukta varandra. Så vill jag se det i alla fall.

På min sida måste det också få finnas ett utrymme för mitt band – Almost Motown.

Välkomna!

Ulf Jederlund