Ulf Jederlund – musikterapeut

Ulf Jederlund är musikhandledare i grunden, utbildad i Härnösand 1983-1985. Senare vidareutbildad musikterapeut på KMH (1990) och legitimerad psykoterapeut vid SAPU (2008). Ulf har tjugo års erfarenhet av musikterapeutiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna i samspelssvårigheter, med utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättning, neuropsykiatrisk problematik, nedstämdhet, trauma, demens eller förvärvad hjärnskada. Hälsofrämjande, salutogena perspektiv liksom kommunikations- och språkutvecklingsperspektiv har ofta varit ingång till uppdragen.

Under åren 1994 – 2001 arbetade Ulf deltid som lärare och handledare vid den specialpedagogiskt inriktade musikterapiutbildningen vid Sjöviks Folkhögskola/ Högskolan Dalarna. (En utbildningsinriktning som tyvärr saknas idag inom svensk musikterapi, vilket är en vision inför framtiden att råda bot på – i samarbete med andra aktörer).

Idag arbetar Ulf konsultativt inom det musikterapeutiska fältet med utbildning, verksamhetsutveckling och handledning, i Sverige och utomlands. En och annan musikterapiklient tas också emot alltjämt i mån av möjlighet.

Ulf Jederlund är en av tre medlemmar i Etiska Rådet i Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM), samt medlem i Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS) där han bl.a. arbetat med internationellt utvecklingssamarbete runt musikterapi i Bolivia.