Ulf Jederlund – musikhandledare och instrumentbyggare

Ulf Jederlund var instrumentbyggare och instrumentförsäljare på Musiklådan, vid sidan om arbetet som musikhandledare och musikterapeut, under perioden 1987 – 2006.

Amadindor, trummor, flöjter och andra småinstrument designades och tillverkades i verkstan ute på Björken i Bredäng. På Musiklådan bedrevs även förlagsverksamhet med mindre egen utgivning av musikpedagogik och stor återförsäljning av litteratur, musikinstrument och allehanda musikutrustning, till kundernas fulla service.

I Musiklådans regi drevs också musikterapimottagningen Triangeln på Lindvallsplan på Söder åren 1996-2000.